paryškinti

paryškinti
2 parỹškinti tr. 1. padaryti aiškiau matomą: Šarūnės palaidi plaukai užkritę pečius, lūpos padažytos, antakiai paryškinti V.Bub. Šulinio svirtis kyla į viršų, dar labiau paryškindama gryčių žemumą . 2. 457, 1 padaryti ryškesnį, pabrėžtinai išreikšti, pasakyti: Jo tikslas buvo mokyti, todėl jam ir reikėjo ydas ir dorybes paryškinti . Čia mano pasakyti samprotavimai yra kiek griežtokai paryškinti . Šia liaudiška žmonių charakterizavimo priemone Donelaitis mokamai pasinaudojo epizodiniams „Metų“ veikėjams paryškinti . Visa tat tėra tam tikros priemonės, kurios, nuosakiai vartojamos, gali paryškinti tragedijos foną, pagilinti įspūdį . Vaizdui paryškinti jis teėmė tai, kas neprieštaravo bendram paveikslo fonui . \ ryškinti; išryškinti; paryškinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • paryškinti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda arba žodis pradžioje pavadinimo komandos, kuria nurodoma kokiu nors būdu paryškinti (dažniausiai nuspalvinti) tam tikras ↑dokumento dalis. pavyzdys( iai) paryškinti taisinius, paryškinti tekstą.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • paryškinti — parỹškinti vksm. Parỹškinti fòną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • highlight — paryškinti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda arba žodis pradžioje pavadinimo komandos, kuria nurodoma kokiu nors būdu paryškinti (dažniausiai nuspalvinti) tam tikras ↑dokumento dalis. pavyzdys( iai) paryškinti taisinius, paryškinti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ofortas — ofòrtas dkt. Si̇ekiant parỹškinti tònų įvairóvę, ofòrtas dažnai̇̃ dẽrinamas su kitomi̇̀s tèchnikomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrašyti — tr. 1. SD213, Q621, R, Sut, N, K, J, Š parašyti (laišką) ir atsiųsti: Atrãšė lakštą OG95. Buvo atrãšęs laišką – aš nenurašiau Ktk. Stasė tujau pat atrašys tą laišką Trk. Potam atrãšė, kad jau eš esmu ligonėj (ligoninėje) Pb. Vis jis pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskaistinti — atskaĩstinti tr. atnaujinti, paryškinti (spalvas): Atskaĩstinti (paveikslą) BŽ332. skaistinti; atskaistinti; išskaistinti; nuskaistinti; paskaistinti; perskaistinti; praskaistinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėl — dė̃l praep. su gen. (kartais dat.) 1. priežasties santykiui žymėti: Dė̃l šalčio neisiu K. Jis pagirtas dė̃l savo darbų KII97. Dėl tavęs aš dabar vargstu Vlž. Man dėl jo nė šilta, nė šalta Grž. Dėl apsileidimo jis taip nusigyveno And. Dėl kaulo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fuksija — fùksija sf. (1) bot. toks nakvišinių šeimos dekoratyvinis augalas su skaisčiais žiedais (Fuchsia): Fuksijos naudojamos kiliminėse klombose bei lysvėse tamsioms spalvoms paryškinti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gestas — gèstas sm. (2) DŽ 1. kūno, ypač rankų, judesys jausmams, kalbai paryškinti, mostas. 2. prk. poelgis, pasielgimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išryškinti — 2 išrỹškinti tr. 1. padaryti aiškiai regimą, matomą: Balzgana mėnulio šviesa išryškino draugo veidą rš. Šventyklų architektūroje išryškintos atraminės ir dengiamosios dalys rš. Prožektoriai išryškina gražiai pasipuošusias įmones bei įstaigas sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”